Centraal museum Utrecht te Utrecht, Edwin Jacobs.
“Van Meerendonks kastanjepoffer” (13/15)
Staat: ontvangen
Transactienummer: 089911000030267
Barcode :3SKABA755664859
Postcode: 3500GC
Zending Colli Afzender Geadresseerde
Product: Standaard Pakket 3SKABA75566485920111219 3SKABA755664859 Nederland
Barcode: 3SKABA755664859 POSTBUS 2106
'Niet-thuis-code' # 3500GC UTRECHT
Aantal collo: 1
Referentie:  
Rembours: 0.00
Verzekerd: 0.00  
Status: Zending afgeleverd

“Van Meerendonks kastanjepoffer” (13/15)

Volgnummer:
Afmeting (lxbxh):
Gewicht (gr.):
Volume:
1
300x220x180
2020
11880
19.12.2011:
Zending opgehaald en in sorteerproces
19.12.2011:
De zending is aangemeld bij PostNL en wordt volgbaar
19.12.2011:
Zending opgehaald en in sorteerproces
19.12.2011:
Zending gesorteerd in sorteercentrum
20.12.2011:
Zending zit in afleverroute
20.12.2011:
Zending afgeleverd in postbus
20.12.2011:
Zending afgeleverd